Súčasnosť

Základná charakteristika 

Kód obce: 543934
Názov okresu: Trebišov
Názov kraja: Košický
Štatút obce: obec
PSČ: 076 61
Telefónne smerové číslo: 056
Prvá písomná zmienka o obci:  - rok 1270
Nadmorská výška obce:  v m 131
Celková výmera územia obce [m2]: 4 763 259
Hustota obyvateľstva na km2: 46


Spádovosť obce 

Sídlo matričného úradu: Sečovce
Sídlo pracoviska daňového úradu: Trebišov
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru: Sečovce
Sídlo Okresného súdu: Trebišov
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru: Trebišov
Sídlo pracoviska Okresného úradu: Trebišov
Sídlo Územnej vojenskej správy: Košice - Sever
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: Trebišov
Sídlo Okresného úradu životného prostredia: Trebišov


Technická vybavenosť

Pošta: nie
Káblová televízia: nie
Verejný vodovod: áno
Verejná kanalizácia: nie
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV: nie
Rozvodná sieť plynu: áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov: Trebišov
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km: 18


Demografia 

Počet obyvateľov k 31.12. 2017 spolu: 241
muži: 
ženy: 
Predproduktívny vek (0-14) spolu:
Produktívny vek (15-54) ženy: 
Produktívny vek (15-59) muži: 
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa