Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostky obce: Mgr. Buraľ Marián

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Mgr. Buraľ Marián
 2. Mgr. Ďurková Adela
 3. Ivanišinová Zlatica
 4. Seman Róbert
 5. Tutko Marián


 Komisie:                                                                                                                                                                                                        

Komisia na ochranu verejného záujmu:                                                                        

 1. Ivanišinová Zlatica - predseda (poslanec OZ)
 2. Seman Róbert - člen (poslanec OZ)
 3. Mgr. Buraľ Marián - člen (poslanec OZ)     

Komisia verejného poriadku 

 1. Tutko Marián  - predseda (poslanec OZ)
 2. Mgr. Ďurková Adela - člen (poslanec OZ)
 3. Seman Róbert - člen (poslanec OZ)

                                                                   

                                                                                                                                               

         Určenie výšky odmeny zástupcovi starostky Obce Višňov

     Starostka obce Višňov v súlade s §13b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverila zastupovaním starostky obce Višňov na funkčné obdobie 2022-2026, poslanca Mgr. Buraľa Mariána, uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Višňov č.5/1/2022 zo dňa  19.11.2022

     Starostka obce určila výkon kompetencií a rozsah zastupovania starostky obce Višňov poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostky podľa §13b ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a tento nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, pričom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie mu určujem , polročnú odmenu vo výške 70,00 €  v súlade s §25 ods.7 tretej vety, zákona NR SR č.5/2019 Z.z,,ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vo Višňove, dňa 21.12.2022                                                      Marta Pejová, starostka obce

Zápisnice

1 2 3 4 >

Zápisnica z 20.mimoriadneho zasadnutie OZ vo Višňove, 29.7.2010

Zápisnica z 20.riadneho zasadnutia OZ vo Višňove, 30.6.2010

Zápisnica z 19.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 19.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 18.mimoriadneho zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 18.riadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 17.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 17.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 16.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 16.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 15.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 15.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 14.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 13.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 12.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 11.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 10.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 9.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove rok 2006

Zápisnice

1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Kde používate internet?