Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostky obce: Ing. Leškanič Milan

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Horný Milan
 2. Ivanišinová Zlatica
 3. Kovaľová Anna
 4. Ing. Leškanič Milan
 5. Ing. Starigazda Matej 


 Komisie:                                                                                                                                                                                                        

Komisia na ochranu verejného záujmu:                                                                        

 1. Ing. Starigazda Matej - predseda (poslanec OZ)
 2. Kovaľová Anna - člen (poslanec OZ)
 3. Ivanišinová Zlatica - člen (poslanec OZ)     

Komisia verejného poriadku a životného prostredia schválená 5.6.2020

 1. Horný Milan - predseda (poslanec OZ)
 2. Ing. Starigazda Matej - člen (poslanec OZ)
 3. Kovaľová Anna - člen (poslanec OZ)

                                                                   

                                                                                                                                               

         Určenie výšky odmeny zástupcovi starostky Obce Višňov

     Starostka obce Višňov v súlade s §13b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverila zastupovaním starostky obce Višňov na funkčné obdobie 2018-2022, poslanca Ing. Milana Leškaniča, uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Višňov č.5/1/2018 zo dňa  1.12.2018.

     Starostka obce určila výkon kompetencií a rozsah zastupovania starostky obce Višňov poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostky podľa §13b ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a tento nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, pričom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie mu určujem , polročnú odmenu vo výške 70,00 €  v súlade s §25 ods.7 tretej vety, zákona NR SR č.5/2019 Z.z,,ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vo Višňove, dňa 01.02.2019                                                       Marta Pejová, starostka obce

Zápisnice

1 2 3 4 >

Zápisnica z 20.mimoriadneho zasadnutie OZ vo Višňove, 29.7.2010

Zápisnica z 20.riadneho zasadnutia OZ vo Višňove, 30.6.2010

Zápisnica z 19.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 19.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 18.mimoriadneho zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 18.riadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 17.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 17.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 16.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 16.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 15.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 15.riadne zasadnutie OZ vo Višňove

Zápisnica z 14.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 13.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 12.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 11.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 10.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 9.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove

Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia OZ vo Višňove rok 2006

Zápisnice

1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa