SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Višňov v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa §4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Višňov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec VIŠŇOV
Sídlo: ul. Hlavná 71/22, 076 61 Višňov
Štatutárny zástupca: Marta Pejová, starostka obce
IČO: 00332119
DIČ: 2020741261
Bankové spojenie: IBAN : SK60 0200 0000 0000 1502 5622
Telefón: + 421 56 678 3409
E-mail: obec.visnov@azet.sk